Efter förhandlingarna är avslutade så har arbetsgivaren gett anställda omplaceringserbjudande, men inte i närområdet. ST har under förhandlingen frågat efter en bemanningsplan för Region Nord och hur arbetsgivaren ska fylla igen luckorna för tjänstlediga medarbetare. Det finns många vakanser i Region Nord som skulle kunna erbjudas som omplaceringar.

Varför har inte Migrationsverket gjort det?

– Varje enhetschef gör ju en bedömning hur man ska klara bemanningen och de vakanser som uppstår, säger Håkan Hansi.

Migrationsverket säger i dag upp sin personal på grund av arbetsbrist.

Hur klara bemanningen om folk är tjänstlediga?

– Ja, men det kan se olika ut på olika enheter. Det beror på hur långa tjänstledigheterna är. Den bedömningen gör varje enhetschef, säger Hansi.

I dag har alla anställda fått uppsägningar eller omplaceringar utsända. I början av veckan ska breven landa hemma hos de anställda. Arbetsgivaren har föreslagit fem dagars betänketid när omplaceringsalternativet är tillsvidare eller ett längre vikariat och två dagar för exempelvis sommarvikariat.

– Vi gjorde en beräkning tidigare men efter det har många själva valt att sluta eller fått andra jobb. I dag har de anställda från ett år upp till några månaders uppsägningstid. Så jag tror att man först till hösten kan se hur många som egentligen finns kvar häruppe.

ST är kritisk att ni efter en massuppsägning säger att det kan bli nya rekryteringar?

– I det läget när vi säger upp folk eller personer slutar av andra skäl ser vi en stor risk att det kommer att uppstå vakanta tjänster. Då måste det rekryteras. Men det kan vi inte göra förrän den här omställningsperioden är över. Vi i Region Nord har fått tilldelade resurser.Våran bedömning är att vi måste då se hur vi ska reducera personalen för att klara oss inom ramen för de resurser som vi fått. Det är den bedömningen som vi har gjort, säger Håkan Hansi, regionchef.