CENTERPARTIET

– Som enda parti driver vi på riksnivå frågan om att delar av värden från exploateringar ska tillfalla bygden. Det är en grundförutsättning för en gruva och vi tror att man med hjälp av det kommer överens med rennäringen. 83 procent av skogen i Jokkmokk är belagd med restriktioner. Det är inte rimligt. Ett aktivt skogsbruk är inte oförenligt med varken rennäring eller besöksnäring. Det finns åtgärder för att hjälpa rennäringen, exempelvis att man sår renlav, säger Nils-Olov Lindfors, distriktsordförande.

FRAMTID I JOKKMOKK

Artikelbild

| Birgit Meijer Thunborg (M).

– Vi är för det skogsbruk som allmänningen bedriver, de har löpande samtal med rennäringen och bidrar i samhällsutvecklingen. Vi säger varken ja eller nej till en gruva. Men blir det en gruva så ställer vi krav på att staten ska bidra med en infrastrukturfond och en miljöfond på vardera minst 100 miljoner. Kommunen ska inte riskera någon ekonomisk eller miljömässig smäll, säger Roland Boman, gruppledare.

KRISTDEMOKRATERNA

– Med de arealer som Jokkmokk har så borde det finnas plats för både gruva och skogsindustri. Man kan inte leva av bara vacker natur, det behövs fler näringar. Och äganderätten måste värnas i högre grad än tidigare, säger Sune Berg, talesperson.

LIBERALERNA

Artikelbild

| Robert Bernhardsson (S).

– När det gäller skogen anser vi att man måste ta varje område för sig. Man kan i alla fall inte konsekvent säga nej till alla reservatsbildningar, som kommunledningen gör. I gruvfrågan har vi båda sidor i partiet och vi tänker inte ta ställning, säger Jonas Wiandt, gruppledare.

MILJÖPARTIET

Artikelbild

| Denise Magnusson (SD).

– Vi har väldigt tydligt tagit ställning mot en gruva. Det får en väldig inverkan på andra näringar, speciellt rennäringen. Kommunen är numera emot all reservatsbildning. Trots spåren av vattenkraften glömmer man att det blir konsekvenser för all naturresursutvinning. Det bör finnas en skogsindustri men när det gäller gammelskog så ska alltid naturvärdet gå först, säger Henrik Blind, gruppledare.

MODERATERNA

Artikelbild

| Karin Vannar, Samernas väl.

– Vi har haft långa diskussioner men inte enats ännu. Det kommer en gemensam policy före valet. Det jag kan säga är att besöksnäringen är viktig, säger Birgit Meijer Thunborg, gruppledare.

SAMERNAS VÄL

– En gruva är helt oacceptabelt för oss. Det orsakar stora skador i befintliga näringar och även i naturen. Även skogen är viktig för renskötseln, inte minst vintrar med dåligt renbete. Den ska brukas med försiktighet, eftertanke och hänsyn. Vi vill att kommunen ska ta fram en ny skogsbruksplan, säger Karin Vannar, gruppledare.

SOCIALDEMOKRATERNA

– Vi är för en gruva. Det är viktigt att det finns sysselsättning för de som bor och verkar här, och att vi attraherar nya människor att flytta hit. Vi stödjer också skogsbruket. Vi tycker att med de skyddade områden som redan finns så kan inte staten kräva mer av skogsägarna i Jokkmokk. Ingen kommun har ändå bättre förutsättningar för besöksnäring än vad vi har, säger Robert Bernhardsson, kommunalråd.

SVERIGEDEMOKRATERNA

– Både rennäringen och besöksnäringen är viktiga men vi anser att det även behövs förutsättningar för annat företagande. Det finns mark så det räcker både för skogsbruket och en gruva. Sedan är det viktigt att det sköts med ansvar och att det finns en dialog, säger Denise Magnusson, etta på kommunlistan.

VÄNSTERPARTIET

– Vi står mitt emellan när det gäller både gruva och skog. Ska det bli en gruva måste den klara de hårda miljökrav som ställs. När det gäller skogen är det som att man blir stämplad som miljöskurk om man inte är odelat för naturreservat. Det känns tråkigt. Vi anser att det finns plats för ett skogsbruk, men det ska skötas på ett klokt och hänsynsfullt sätt, säger Viktor Segerström, gruppledare.