Nu i helgen kan man provåka tåget mellan Luleå och Haparanda. NSD har tidigare berättat att man under rubriken "drömtåget" bjuder på sex gratisresor – tre i vardera riktningen – mellan Luleå och Haparanda den 1 oktober.

LÄS MER: Därför testas tåglinjen

LÄS MER: Drömtåget fullt

Norrtåg, regionala kollektivtrafikmyndigheten och de berörda kommunerna vill att persontrafiken mellan Luleå och Haparanda med stopp i Boden och Kalix ska vara i gång 2018.

– Man har försökt att få tio miljoner kronor av staten inledningsvis. Nu verkar man inte få det. Det fanns ingenting i regeringens budget som nu lades, säger Inge Andersson.

Han säger att kollektivtrafikmyndigheten ansökt om ett EU-projekt för att få pengar att starta pendeltågstrafik mellan Luleå och Haparanda. Projektet ska pågå i drygt tre år under åren 2017-20.

– För att man ska kunna starta trafiken så att den går ända till Haparanda måste Kalix bygga sin station som de fått eu-medel till. Men den är inte byggd ännu, säger Inge Andersson

Vad man då vill göra är att i augusti nästa år börja med pendeltåg mellan Luleå och Boden. Sedan när stationen i Kalix är klar så fortsätter man med trafik dit.

Bodens kommun har lämnat in ett medfinansieringsintyg till Tillväxtverket. Det är en ansökan om medel för att kunna delta i projektet. För Bodens deltagande handlar det om totalt cirka 4,9 miljoner kronor. Enligt Inge Andersson kommer kommunen stå för häften av den investeringen. Resterande är det tänkt att Tillväxtverket ska stå för om ansökan blir beviljad.

– Pengarna kommer från EU: s strukturfond via Tillväxtverket. Luleå kommun går också in med pengar. Vår medfinansiering är dels till själva trafiken, dels till åtgärder vid järnvägsstationen.

Kommunen planerar att ordna fler parkeringsplatser med motorvärmare och cykelparkering vid stationen för att underlätta för pendlare.

– Tidpunkten ligger i fas med att den sista etappen av ombyggnationen av 97:an startar, säger Inge Andersson.

Det kommer innebära sämre tillgänglighet under byggtiden av vägen.

– Då kan det passa att starta med pendeltågstrafik under byggperioden i augusti nästa år. På sikt, och det finns med i arbetet med översiktsplanen, behöver vi orda fler stationsställen mellan Luleå och Boden så att det blir ännu mer tillgängligt.