Hästfesten är ett samarrangemang mellan Havremagasinet och olika hästföreningar i kommunen. Förr i tiden när hästar användes mycket inom Försvarsmakten hade Havremagasinet en betydande ställning.

– Havremagasinet fungerade som ett bränsleförråd för alla hästar inom försvaret. Den hästkultur som finns i Boden idag bygger på det militära, säger konsthallschefen Ricky Sandberg.

Det är andra året som festen arrangeras och konstcentrumet fick mersmak för en fest även i år. Olika hästaktiviteter kommer att anordnas på Havremagasinets gård och på I19 exercisfält. Inne i konsthallen kommer konst att kopplas samman med aktiviteterna.

– Det var positivt förra året med många besökare, säger Ricky Sandberg.