Barnen förlorare i Kinas dåliga luft

Myndigheterna lovar bättre luft och livskvalitet åt Kinas befolkning. Facit hittills i år – en motsatt utveckling.

David Dong i Peking hör till de mest utsatta. Han är barn och dessutom drabbad av astma.

10 augusti 2017 12:03

Inom- eller utomhus? Den här dagen är valet enkelt för Hannah Dong när hon väljer plats på ett kafé. Himlen är klarblå över Peking, det är sommar och då behöver inte kolverken drivas i samma höga takt som under den kalla vintern. Därför kan Hannah sitta utomhus när hon berättar familjens historia.

Precis som många andra kinesiska föräldrar har hon gett sin son både ett kinesiskt och ett västerländskt namn. När David var tre år upptäckte familjen att han hade andningssvårigheter.

Ett läkarbesök bekräftade vad föräldrarna misstänkte, deras son hade astma.

Han hostade kraftigt och vi förstod att något var fel. Nu märker vi att han får svårare att andas när det är höga halter av luftföroreningar, säger hon.

Forskning har visat att luftföroreningar kan förvärra astmasymptom och bland de värst utsatta grupperna är just barn. Liu Chuanke, läkare vid ett av Pekings barnsjukhus, ser en tydlig trend:

När det gäller barn som är 14 år och yngre har vi sett en klar uppgång av antalet astmafall. 1990 var 1,9 procent i den åldersgruppen drabbade. 2010 var andelen 3,2 procent, berättar han när TT träffar honom på hans kontor.

Älskade smogen

För en svensk är det svårt att förstå hur situationen kan vara i Peking eller andra stora kinesiska städer när smogen är som värst, och hur pass långa perioder det kan fortgå. Hannah Dong väljer att beskriva hur det var när numera femårige David var ännu yngre.

Han brukade säga till mig och min man att han ”älskade smogen” och tyckte det var konstigt när solen sken på honom. Det naturliga hade i stället blivit onaturligt för honom.

Numera tar David Dong astmamedicin i tablettform varje dag. Vid extra höga halter av föroreningar stänger hans dagis, vilket sker någon eller några dagar varje månad. När smogen är som svårast, framförallt under vintern, försöker hans mamma få på honom en ansiktsmask.

Han gillar den inte så det är en konstant kamp, säger hon.

Tuffa månader

För familjen har de senaste månaderna varit tuffa, trots myndigheternas löften om att ta itu med luftföroreningarna. Ny officiell myndighetsstatistik visar att städer i Kina hade färre dagar med bra luft under årets första halvår jämfört med samma period 2016. I Peking med omnejd låg mängden "bra" luftdagar på 50,7 procent, en nedgång med 7,1 procentenheter.

Landets myndigheter hävdar att luftkvalitén blivit mycket bättre. Även om vi kan se en viss förbättring under en tidsperiod på flera år visar våra analyser att det inte är så stor skillnad som de vill göra sken av, säger Elisabeth Muller.

2010 grundade hon ihop med sin far organisationen Berkeley Earth i Kalifornien som analyserar luftkvaliteten i Kina. Bland annat vill man visa påverkan på människor genom en jämförelse med rökning. Elisabeth Muller förklarar:

Detta är ju något som påverkar människor långsiktigt, precis som rökning. En genomsnittlig dag i Kina motsvarar fyra cigaretter, en dålig dag handlar det i stället om 20-30 stycken.

Skyller på bilarna

Hannah Dong berättar att på sonens dagis väljer pedagogerna att skylla på biltrafiken när de ska förklara för barnen vad smog är.

Därför säger David att han inte vill åka bil men det är ju mer komplicerat än så. Vi försöker förklara för honom, säger hon.

Den stora frågan är hur framtiden ser ut. När USA:s president Donald Trump avfärdar Parisavtalet är det Kina som tagit över den globala stafettpinnen i miljöarbetet. Landet planerar miljardsatsningar.

I maj utsågs en ny miljöminister och kraftiga böter väntar de företag och fabriker som bryter mot miljöbrott. Många av Hannah Dongs bekanta har dock gett upp och lämnat Peking.

Man kallar dem "miljöemigranter". Men vi har inte den möjligheten på grund av våra jobb, säger hon.

I stället hoppas de att myndigheternas löften en dag ska bli verklighet.

Fakta: Kinas luftföroreningar

Stor del av Kinas koldioxidutsläpp kommer från koleldning från fabriker.

Framförallt i de norra delarna av landet försämras luften under vintern när koleldningen ökar.

2008 uppmärksammades den dåliga luften i Peking internationellt när USA:s ambassad började twittra ut vilka nivåer som luftföroreningarna låg på, något som irriterade Kinas myndigheter enormt.

När ambassaden vintern 2010 av misstag twittrade ut att nivån den dagen var "crazy bad air" (fritt översatt "galet dålig luft") började myndigheterna att sätta upp egna mätstationer.

I landets senaste femårsplan är det sagt år 2020 ska Kina ha minskat andelen kol i sin energikonsumtion från 64 under 2015 till 58 procent.

Samtidigt visade en studie publicerad 2015 att den dåliga luften har bidragit till 1,6 miljoner dödsfall, vilket motsvarar av 4 000 per dag.

Källa: Guardian, TT:s textarkiv

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!