Äventyrsskolan i Hedenäset prisad

För arbetet med äventyrspedagogik och hållbarhet har Hietaniemi friskola tilldelats ett pris av Sparbanken i Övertorneå.

12 december 2019 13:37

Friskolan i Hedenäset inklusive förskolan Solgläntan i Övertorneå deltar i ett EU-projekt inom Erasmus plus tillsammans med skolor i Finland, England, Rumänien och Italien. I projektet jobbar man för att hitta nya vägar för lärande och social utveckling. Samtliga läroämnen är inblandade och det går ut på att få med även de elever som har svårigheter i skolan och för vilka det  inte passar med vanligt inhämtande av teoretiska kunskaper

Äventyrspedagoger utbildas

Samtliga lärare i Hedenäset har genomgått den första delen av utbildningen. Förskolläraren, fritidspedagogen och grundskolläraren Marja Ylinenpää är utbildad äventyrspedagog och förskolläraren och lågstadieläraren Anna Lindahl har påbörjat sin utbildning till äventyrspedagog. Det är Sven-Gunnar Furmark, som skolan samarbetar med. Han har tagit fram konceptet, först inom LTU och senare inom det egna företaget. 

– Eleverna har tyckt att det sätt vi har jobbat på inom projektet har varit spännande. Det bygger på samarbete, självkänsla och social integration som till alla delar inryms inom läroplanen, konstaterar Karl Göran Lehto,  som är inne på sitt fjärde år som rektor för friskolan.

Andra intryck 

Marja Ylinenpää berättar om olika äventyr som genomförts. Det första var ett mörkeräventyr, som handlade om demokrati och diktatur och efter det ett vikingaäventyr. Nyligen genomfördes ett sagoäventyr med en leksaksnalle som klassen tidigare hade fått och som nu uppgavs vara försvunnen. Den söktes under en hel vecka och till slut hittades den tack vare samarbete från alla inblandade. 

– Det visade att samarbete är viktigt för att kunna lösa en uppgift, förklarar Marja Ylinenpää och tillägger att det här sättet att jobba passar särskilt för barn som behöver få andra intryck än genom det annars vanliga sättet att inhämta kunskaper. 

Bra berättare krävs

Vid ett tillfälle fick högstadieeleverna skriva och bygga upp en berättelse  kring ett eget äventyr varefter även skolans yngre elever fick vara med och gå banan till de olika stationer som hade byggts upp. 

– Det är ett spännande lärande som får dem att bättre komma ihåg saker, förklarar lärarna, samtidigt som de medger att det här arbetssättet kräver mycket av såväl förarbete som efterarbete. 

Anna Lindahl konstaterar att det också krävs en bra berättare som fångar intresset. 

Redovisas i Italien

Gemensamt för äventyrspedagogiken är ämnesintegrering, digitalisering och social integration. I april kommer hela projektet att presenteras i Italien. En rapport kommer sedan att finnas tillgänglig för EU-länderna.

– För friskolan är det för övrigt dags för 20-årsjubileum till sommaren. Hur det kommer att firas är inte klart men i likhet med firandet som skedde efter tio år blir platsen för festligheterna förmodligen fotbollsplanen framför skolan, enligt Karl Göran Lehto.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!