Under årets sista och kanske ett av de märkligaste möte med fullmäktige gav majoritetspartierna en ”vink” om hur man avser att betrakta oppositionen och hur man avser att agera beträffande oppositionens förslag och synpunkter. Oppositionens samtliga förslag avslogs och dessutom helt utan några motiveringar.

Clas Nordmark (S) inledde debatten med att lovorda den ”levande demokratin i Boden”. Han fortsatte med att säga att det var bra att vi har en ”aktiv och konstruktiv opposition” och att detta var bra för Bodens utveckling. Men, här tog det stopp! Efter dessa inledande fraser övergick majoriteten till att i stort sett ignorera de förslag som oppositionen lämnat. Var det verkligen så som kommunalrådet Johan Gröhn (C) uttryckte det att man uppfattade oppositionens förslag ”som att man bara velat skapa oreda”. Ett alldeles fantastiskt uttalande från en majoritet med enbart en ledamots övervikt.

Denna inställning visade sig på flera sätt inte minst genom att flera av de ledande politikerna ägnade mera tid för sina mobiltelefoner än att engagera sig i debatten.

Är detta verkligen majoritetens inställning till oppositionen?

Tycker verkligen majoriteten att oppositionen bara skapar oreda med sina förslag?

Det här tillvägagångssättet ska man dessutom se mot bakgrund av att flera av förslagen funnits med i majoritetspartiernas egna förslag vid behandlingen av strategiska planen i juni detta år.

Den inställning kommunalrådet Johan Gröhn (C) visade och det uttalande han gjorde bådar inte gott inför kommande utmaningar och beslut som kommunen måste ta. Dessutom framstår Clas Nordmarks inledande fraser som enbart floskler och helt utan någon uppriktig mening.

Maktens arrogans har med all tydlighet fått flera nya ansikten.

Anders Pettersson

Bodenalternativet