Arbetslösheten den högsta på två år

Arbetslösheten stiger till den högsta nivån på två år.

Uppsägningarna har inte varit så många sedan 2014.

Vi ser ingen dramatik, säger arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S).

14 januari 2020 06:01

Färre nya jobb, fler som söker och fler som blir av med jobbet. Det är den enkla matematiken bakom trenden att arbetslösheten i fjol vände upp för första gången på länge. I slutet av 2019 hade antalet inskrivna arbetslösa hos landets arbetsförmedlingar ökat med 29 000 till 374 000 jämfört med ett år tidigare.

Ökar mest för kvinnor

Uppgången är bred och gäller alla grupper, såväl inrikes som utrikes födda, unga som äldre, kvinnor och män.

Som andel av arbetskraften har arbetslösheten stigit till 7,2 procent, enligt myndighetens trendvärden. Man får backa till februari 2018 för att hitta en högre siffra. För kvinnor har arbetslösheten inte varit så hög, 7,1 procent, sedan början av 2016.

Vi ser ingen dramatik, utan det handlar om en avmattning från höga nivåer, säger Eva Nordmark.

Hon pekar på regeringens satsningar i år som ska möta den svalare arbetsmarknaden, 1,3 miljarder i ett jobbpaket bestående av extratjänster, arbetsmarknadsutbildning, som i fjol låg på historiskt låga nivåer, och olika utbildningsinsatser. Dessutom fick Arbetsförmedlingen 900 miljoner kronor extra i stödinsatser.

Blir läget värre har regeringen tillräckligt med finansiella muskler att komma med fler åtgärder, enligt arbetsmarknadsministern.

Fler varsel

Varselstatistiken är också trendmässigt i stigande. Uppsägningarna, i form av varsel under slutet av 2019, har inte varit så många sedan mitten av 2014, enligt Arbetsförmedlingens statistik, baserat på trendvärden.

Men, arbetsmarknaden är fortfarande god. Det är trots allt relativt lätt att hitta nytt arbete, enligt Arbetsförmedlingens jobbprognoser – i alla fall om den arbetssökande är redo att bredda sig, yrkesmässigt eller geografiskt. Bilden bekräftas av andra organisationer som hanterar jobbförmedling och stöd, exempelvis TRR och TSL.

"Under de senaste åren har jobbtillväxten historiskt sett varit stark, och dämpas nu från höga nivåer", skriver Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen, i en kommentar.

Mest har arbetslösheten ökat i Södermanland det senaste året, plus 0,9 procentenheter, ett län som också har den högsta andelen i hela landet, 10,2 procent. Näst högst arbetslöshet har Gävleborg, 10,1 procent. Lägst andel arbetssökande har Västerbotten, 5,8 procent.

Fakta: Arbetslöshet – snittsiffror 2019
Inskrivna arbetslösaAntalArbetslöshetsnivå i procent
Totalt349 1737,0
Kvinnor167 1506,9
Män182 0237,0
Ungdomar 18-24 år46 2128,6
Inrikes födda147 9393,7
Utrikes födda201 23519,1

Källa: Arbetsförmedlingen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Olle Lindström/TT