Arbetskraftsbrist ökar ungas jobbchanser

Ungdomsarbetslösheten fortsätter att minska, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen. Svårigheter att hitta rätt arbetskraft gör att vissa arbetsgivare nu sänker kraven.

13 november 2018 06:00

Den svenska arbetsmarknaden är fortsatt stark. Arbetsgivarna har brist på arbetskraft och har svårt att rekrytera. Situationen har gynnat unga som vill ut på arbetsmarknaden.

För att täcka de behov man har så ändrar man sitt beteende litegrann. En sak vi har sett att arbetsgivare gör är att ta bort kravet på tidigare erfarenhet, säger Annika Sundén, analyschef på Arbetsförmedlingen.

Kräver gymnasieutbildning

Arbetslösheten har sjunkit stadigt i fem år. I slutet av oktober var arbetslösheten bland unga i åldrarna 18?24 år 8,8 procent, jämfört med 10,3 procent vid samma tidpunkt förra året. Totalt var 48 000 ungdomar arbetslösa, jämfört med 55 000 i fjol.

Ungdomar får jobb brett, både i privat och i offentlig sektor, säger Annika Sundén.

Den grupp ungdomar som fortfarande har svårt att få arbete är de som helt saknar utbildning.

Det är framför allt de ungdomar som inte har gått klart skolan och som inte har fullständiga betyg. Nästan alla arbetsgivare vill att man ska ha en gymnasieutbildning, säger Annika Sundén.

Stark arbetsmarknad

Sex av tio arbetslösa ungdomar är män. Att majoriteten är män beror delvis på att många nyanlända som kom 2015 var unga män. Men arbetslösheten minskar i högre takt bland de unga männen än bland kvinnorna.

Att den nu faller bland unga män är ett resultat av den starka arbetsmarknaden, men det är en fråga vi behöver analysera vidare, säger Annika Sundén.

Arbetslösheten i hela befolkningen låg i slutet av oktober på 6,9 procent, en minskning från 7,4 procent motsvarande tidpunkt 2017. Totalt var 340 622 personer arbetslösa.

Vi ser en fortsatt stark arbetsmarknad och vi ser en sjunkande arbetslöshet både bland utrikes och inrikes födda, säger Annika Sundén.
Fakta: Arbetslöshet, oktober

Siffror för oktober 2017 inom parentes.

Inskrivna arbetslösa: 6,9 procent (7,4), 340 622 personer (360 661), varav 48 094 inom etablering (58 816).

Inskrivna arbetslösa 18?24 år: 8,8 procent (10,4), 47 585 personer (54 630), varav 8 107 inom etablering (10 982).

Öppet arbetslösa: 182 309 personer (190 819).

26 843 personer anmälde sig som öppet arbetslösa (26 691).

36 955 personer fick arbete (37 132).

4 204 personer varslades om uppsägning (3 588).

Källa: Arbetsförmedlingen

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT