Antnäs BK i startblocken inför bilbingosommaren

Bilbingo åtta måndagskvällar med start första måndag efter midsommar. Det är Antnäs BK:s plan inför sommaren.

25 november 2018 21:02

I sommar blir det bilbingo i Antnäs igen. Det är Antnäs BK som arrangerar spelkvällar åtta måndagar med start efter midsommar och med final den 12 augusti. 

Yvonne Widmark  ordförande i bilbingokommittén berättar att dom har ambitionen att ha sin plan klar i god tid före bingostarten första måndagen efter midsommarhelgen. Planen är att under åtta måndagar arrangera spelkvällar med final den 12 augusti.

– Vår bilbingoverksamhet är ett sätt att skapa intäkter till föreningens idrottsverksamhet. Vi har ungefär 200 ungdomar som är verksamma inom de tre sektionerna och vi har i föreningen en sedan lång tid tillbaka beslutad ideologisk inriktning att skapa möjligheter för ungdomarna i Sörbyarna att ägna sig åt idrottslig verksamhet, säger Yvonne Widmark. 

Från övriga kommittéledamöter poängteras att  i Antnäs BK:s ideologiska inriktning ingår att ekonomisk status hos barnens föräldrar inte ska omöjliggöra för deras barn att delta i den idrottsliga verksamheten. 

– Vi vill inte bygga vår verksamhet på höga deltagaravgifter och höga medlemsavgifter och inte heller ”samla pengar i ladorna”. Bilbingoverksamheten, som vi nu bedrivit i snart 20 år, har gett oss möjlighet att hålla fast vid den ideologin, säger före detta ”Bilbingogeneralen” Roland Brandlöv som deltog i mötet och som tidigare under 14 år varit ansvarig för Antnäs BK:s bilbingo. 

Kommittén är i huvudsak klar med vilka personer som har ansvaret för alla nödvändiga arbetsuppgifter som ska utföras före, efter och under varje spelkväll. Ungdomarnas föräldrar, men även andra i Sörbyarna, bidrar villigt  med arbetsinsatser av olika slag. 

– Det är vi både glada och tacksamma för, säger Yvonne Widmark. 

Bilbingokommittén utgörs av ordförande Yvonne Widmark som också har huvudansvaret för bilbingoverksamheten. Som ledamöter i kommittén ingår Katarina Kjellman som representerar basketsektionen, Daniel Ask hockeysektionen och Mattias Sandström skidsektionen (Förhindrad att närvara  vid mötet). 

I början av mars 2019 kommer kommittén att träffas för fortsatt planering.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Reidar Jönsson