Älgens framfart ska begränsas

Älgen orsakar för stora skador i svenska skogar och är inblandad i för många trafikolyckor.

Nu vill Naturvårdsverket ta ett större grepp över älgförvaltningen.

28 november 2018 02:51

En stor förklaring till att läget ser ut som det gör i dag att det inte skjuts tillräckligt många djur under älgjakten, enligt Naturvårdsverket.

Nu ligger man på cirka 85 procent av det tilldelade. Det är väldigt få områden som skjuter de älgar som man har tänkt, säger Carl-Johan Lindström, vilthandläggare vid Naturvårdsverket.

Bättre älgförvaltning

Naturvårdsverket har tagit fram en rapport med flera åtgärder för en bättre älgförvaltning.

En stor skillnad är att vi presenterar målnivåer som är ur samhällets perspektiv när det gäller vilka skadenivåer vi kan tillåta, säger Carl-Johan Lindström.

Målen ska vara stöd för den lokala förvaltningen. Från och med nästa år ska Naturvårdsverket årligen följa upp och analysera hur de uppnås. De områden som inte uppnår målen kommer att erbjudas stöd.

För att öka fodertillgången för älgen är det även viktigt att markägare tar ett ansvar och föryngrar med tall, säger Carl-Johan Lindström.

Under 2019 ska även verket ta fram en nationell förvaltningsplan för älg och kronhjort. Målnivåerna är utgångspunkten för arbetet med förvaltningsplanen.

Ingen nationell styrning

Svenska Jägareförbundet vill inte se en nationell styrning över älgförvaltningen.

Vi tror inte att det fungerar, säger kommunikationschefen Magnus Rydholm.

Förbundet säger att älgstammen har minskat de senaste åren, samtidigt som skogsskadorna ökat. För att minska skadorna påpekar förbundet att det är viktigt att plantera mer tall och inte bara öka jakten.

Vår bild är att man måste använda båda verktygen, säger Magnus Rydholm.
Fakta: Älgstammen i Sverige

Sommartid finns det mellan 300 000 och 400 000 älgar i Sverige. Den exakta siffran på älgstammen varierar och är omöjlig att bestämma.

Älgar finns i alla svenska län förutom Gotlands län. Bara hälften av älgkalvarna överlever till ett års ålder, dödligheten för kalvarna är högre i regioner där det finns björn. Älgen är inget flockdjur, men man kan ofta se älgko med kalvar eller tjur och ko i följe inför parningen.

Källa: Jägareförbundet

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!