Gällivare akutmottagning har flyttat till nya lokaler på grund av att de ordinarie lokalerna ska byggas om. Akutmottagningens lokaler togs i bruk år 1995 och nu anses dem uttjänta. En del undersökningsrum saknar vatten och tvättställ och det faktum att det finns två olika entréer har skapat förvirring. Den femte januari sattes bygget igång och om ett år väntas de nya lokalerna vara klara för tillbakaflyttning. Det första budet var att ombyggnationen skulle gå på runt 11 miljoner men den slutgiltiga kostanden för projektet blir 26 miljoner. Det är bland annat planerna på en saneringshall som drev upp kostanden.

– Saneringshallen kommer kunna sanera patienter som blivit kontaminerade av kemiska substanser, som exempelvis klor eller diesel, säger Helena Fredriksson-Ågren, chef för akutmottagningarna i Gällivare och Kiruna.

Kommer patienter och personal påverkas av ombyggnationen?

– Vi har gjort en ordentlig riksanalys utifrån ett patientperspektiv och ett arbetsmiljöperspektiv och det är en utmaning att bedriva verksamhet i lokaler som inte är anpassade, men vi tycker ändå att vi fått en bra lösning och bra tillfälliga lokaler, säger hon och fortsätter;

– Det känns jättebra att vi får ett väntrum där vi kan ha översikt. Är man sjuk och dålig så kan personalen uppmärksamma om det händer något.

Den nya akutmottagningen kommer att vara utformad med ett modernt "slussystem". Systemet ska förhindra att obehöriga tar sig in. Carolina Holmbom är sjuksköterska på akutmottagningen i Gällivare och hon säger att personalen upplever det som att hotfulla möten med patienter inträffar allt oftare.

– Det kan vara någon som kommer in och är påverkad av alkohol eller någon drog, eller påverkad av dåligt psykiskt mående och som är utåtagerande. Det har uppkommit situationer, säger hon.

Har ni blivit utsatta för våld?

– Ja det har varit situationer med våld.

Kan det nya slussystemet innebära någon risk för patienten?

– Nej det tror jag inte, tvärtom. Det ska bli bra för patienter också. Skulle det komma in en som uppträder aggressivt och hotfullt, så betyder det en ökad risk för patienten också.