Martin Hensvolds försvarare, advokat Thomas Bodström, skriver i sin överklagan att hans klient ska dömas för dråp för dödandet av Frida Stenberg i Smedsbyn. Oavsett vad hovrätten dömer hans klient till ska denne dömas till rättspsykiatrisk undersökning.
Bodström vill också att hovrätten inhämtar ett yttrande från Rättsliga rådet vid Socialstyrelsen.
Inte psykiskt sjuk
Den rättspsykiatriska undersökningen, som presenterades i tingsrätten, fastslog att Hensvold inte var psykiskt sjuk vid gärningen. Bodström skriver att den rättspsykiatriska undersökningen innehåller flera brister.
Utredarna ska, enligt Thomas Bodström, ha använt sig av ett diagnostiskt system men inte av de vedertagna diagnostiska verktygen.
Enligt överläkaren vid Akademiska sjukhuset i Uppsala, Bahman Memarzadeh, kan man därmed inte få en hög diagnostisk säkerhet i sitt arbete.
Enligt försvarets överklagan finns det mycket som talar för att Martin Hensvold var psykiskt sjuk även vid gärningen.
Granska undersökningen
Efter den morddömdes självmordsförsök har han behandlats med tunga mediciner. Vid gärningstillfället fanns ingen medicinering för Hensvolds psykiska sjukdom. Det är därför, enligt överklagan, sannolikt att han var i allvarligt psykiskt tillstånd vid gärningstillfället.
Försvaret anser nu att Socialstyrelsens rättsliga råd ska granska den rättspsykiatriska undersökningen som gjordes före tingsrättsförhandlingen.
Hovrättsförhandlingen väntas ske i slutet av februari.
Tingsrätten dömde mannen till 14 års fängelse för mord.