Organisationen Djurens rätts regionsansvariga, Camilla Björkbom, nåddes av beskedet om den vanvårdade hunden via en föreningsmedlem i Gällivare.
Kunskap om hundar
- Det vi har jobbat för länge är en lagstiftning om körkort för hundägare. Att man får en utbildning liksom när man går i körskola, så att man innan man skaffar hund har kunskap om hundar och hur man sköter dem. Att man får visa att man är lämplig som hundägare.
Björkbom drar en parallell även till en annan aspekt - de under en tid många attackerna som så kallade kamphundar utsätter människor för.
- Det är inte hunden i sig som är problemet utan olämpliga hund-ägare som skapar farliga hundar. Hundkörkort vill vi införa dels för hundens skull, dels för samhällets. Det är även en säkerhetsfråga.
Djurens rätt ser vidare omflyttningen av djurtillsyn från kommun till länsstyrelse, som trädde i kraft 1 januari i år, som förödande och jobbar för en ändring.
Svårt hinna med
- Djurskyddsinspektörerna har fått större områden att täcka men inte ökade resurser. Man har redan märkt av att de har svårt att hinna med. Om man ska kunna garantera att djurskyddslagen efterföljs, måste djurskyddsinspektörerna ha förutsättningar att kunna göra det som behövs, säger Camilla Björkbom.
När det kommer till djurens ställning juridiskt anser hon att de prioriteras lågt i samhället.
- Omflyttningen visar tydligt hur de värderas. Det gör också nedläggingen av den särskilda djurskyddsmyndighet som fanns tidigare. Man vill inte lägga pengar på det här.
Länsstyrelsens djurskyddshandläggare, Marie Tarin, bekräftar att de fått väldigt mycket att göra över ett stort område med långa avstånd. Vad gäller fallet med den vanvårdade hunden i Gällivare ligger fokus på att få kontakt med hundägaren och bringa klarhet i om han, som uppgifter från flera håll säger, har skaffat sig en ny hund.
- Om han har det och vi skulle upptäcka brister i skötseln av denna, kan vi ge honom ett föreläggande eller om det av djurskyddsskäl är nödvändigt att omhänderta hunden på plats, säger Marie Tarin.