I vinter kommer beslutet om en eventuell nedläggning av
F 21:s flygbasbataljon och dess utbildning av värnpliktiga.
Enligt Per Nilsson, flottiljchef vid F 21, har inriktningen varit att centralisera verksamheten till Linköping.
För att få en bättre bild av förbandets lokaler och utbildningsplatser besöker fem personer från Försvarsmaktens högkvarter F 21
i två dagar.
Helikoptertur
Bland annat bjuds besökarna på en flygtur med helikopter till Boden för att de ska kunna titta
på F 21:s övningsmöjligheter.
- Man vill se vad F 21 och Ronneby har att erbjuda som alternativ. Initiativet kommer från Högkvarteret och jag tycker att det är bra att de gör det. Jag har uppfattat det som om inriktningen har varit Linköping och att den ligger kvar, men att man velat göra en seriös utredning. Det ger en trovärdighet till vilket beslut som än tas, säger Nilsson.