Företagsfinansiering under pandemin

Pandemin har stört den internationella kapitalmarknaden och det finansiella systemet. Störningarna har bidragit till att det är svårt att få tag i tillräckligt med finansiering för svenska företag och det leder i sin tur till allvarliga problem för Sveriges ekonomi. EU och den svenska regeringen har gått in med flera olika finansieringsstöd för att kunna förbättra situationen.

1 april 2021 11:43

Eftersom många företag kämpar under pandemin har den Europeiska Investeringsfonden (EIF)  skapat en ny stödform för att kunna stötta små och medelstora företag. Stödformen kallas för mikrogaranti och låter företag med upp till nio anställda låna till investeringar, omställningar eller den löpande verksamheten. Garantin finansieras genom EU-programmet för sysselsättning och social innovation, EaSI. Programmet riktar sig till mindre företag som befinner sig i uppstarts- eller tillväxtfas.

Det går bland annat att ansöka om lån med mikrogaranti genom Creddo, en sida som jämför företagslån och informerar om olika lånealternativ för företag och privatpersoner. Creddo sammanställer alla långivare som har tilldelats mikrolånegarantin från EIF och ger en tydlig översikt över vilken finansiering som är tillgänglig utifrån företagens förutsättningar.

Ett företagslån med mikrogaranti innebär att en företagare endast behöver gå i borgen för 20 procent av lånebeloppet som maximalt får uppgå till 250 000 kronor. Garantin från EIF täcker resterande 80 procent. Räntan på ett lån med mikrogaranti är 30 punkter lägre än för motsvarande företagslån som inte har garantin.

Regeringen förbättrade lånemöjligheterna

Redan i maj 2020 rapporterade statliga Almi företagspartner att de såg en stor ökning av företag som ansökte om deras lån. I maj 2020 hade de fått in 3000 ansökningar, ett antal som de brukar få in under ett helt år. Regeringen gav ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor till Almi Företagspartner i mars 2020 för att de skulle kunna utöka sin utlåning till små och medelstora företag. Lånen är så kallade brygglån och är även tillgängliga för startups som ännu inte har någon omsättning. Lånen är till för en avgränsad period för att säkerställa likviditeten.

Riksbanken lånade ut 500 miljarder kronor till nollränta till 22 banker, vilket gör att de i sin tur kan låna ut till företag som har drabbats. Bankernas buffertkrav sänktes även av Finansinspektionen från 2,5 till 0 procent. Det motsvarar 45 miljarder kronor och innebär att bankerna får tillgång till ytterligare 900 miljarder kronor som kan lånas ut till företag och privatpersoner. 

Regeringen ökade även låneramen för Svensk Exportkredit från 125 till 200 miljarder kronor för att erbjuda statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Även taket för kreditgarantier från Exportkreditnämnden utökades till 500 miljarder kronor totalt. Företag fick även nya och förbättrade möjligheter att låna genom minskad självrisk hos bankerna.

Från

Creddo.com