Arbetsrätt under pandemin

Den 11 mars 2020 deklarerade WHO att covid-19 är en pandemi och att det sannolikt skulle drabba alla världens länder. Krisen har lett till att ekonomin har försämrats, att företagen går med förlust och att många anställda har avskedats. Nu när arbetsmarknaden förändras är viktigt att du som anställd vet vilka rättigheter du har under pandemin.

9 december 2020 16:22

Uppsägning på grund av arbetsbrist

Vad gäller när man blir uppsagd från arbetet? Under pandemin gäller samma uppsägningsregler som tidigare. Om du har blivit uppsagd måste din arbetsgivare ge dig ett skriftligt uppsägningsbesked där det måste det stå vilket datum du blir uppsagd, hur lång din uppsägningstid är och när ditt sista anställningsdatum är. Uppsägningstiden regleras av den totala anställningstiden på arbetsplatsen, men en månads uppsägningstid gäller alltid. Under uppsägningstiden jobbar du som vanligt, men du har även rätt att vara ledig med lön om du måste söka ett nytt arbete.

Arbetsgivaren har rätt att säga upp anställda om det råder arbetsbrist och det är arbetsgivarens bedömning som gäller. Eftersom stängda gränser, minskade leveranser och mindre konsumtion i samhället har påverkat många företag negativt är det många just nu som avskedas på grund av arbetsbrist. Innan uppsägningen måste arbetsgivaren undersöka om det finns en möjlighet att omplacera den anställda till en ledig tjänst som redan finns inom företaget.

Vid uppsägning på grund av arbetsbrist måste den som blev anställd sist avskedas först. Om två personer har varit anställda lika länge ska den yngre personen avskedas, för äldre personer har starkare skydd. Det finns även regler för hur återanställningar ska gå till. Har du avskedats på grund av arbetsbrist och vill få reda på om det gick rätt till? Eller är du en arbetsgivare som måste avskeda på grund av pandemin? Då kan du få hjälp med arbetsrätt i Norrland genom en kostnadsfri bedömning av ditt ärende.

Korttidsarbete

Korttidsarbete kallades tidigare för korttidspermittering. Det kan användas när företaget drabbas av tillfälliga ekonomiska problem på grund av något oväntat. När en arbetsgivare inför korttidsarbete går de anställda ner i arbetstid under en period och staten går in för att ge ekonomiskt stöd till arbetsgivaren. Anställda får behålla stora delar av lönen under permitteringen och företagets personalkostnader minskar.

Arbetsgivaren kan inte införa korttidsarbete utan att de anställda går med på det, utan båda parter måste vara överens. Under 2020 har subventioneringsgraden för korttidsarbete utökats kraftigt på grund av krisen. Nu står staten för tre fjärdedelar av kostnaden för minskad arbetstid, medan det tidigare var en kostnad som delades lika mellan arbetstagare, arbetsgivare och staten.

Tidsperioden för möjligt korttidsarbete är begränsad och många företag har redan fasat ut det. För dig som anställd innebär korttidsarbete att du inte ska behöva jobba samma timmar som förut för mindre lön, utan arbetstiden måste motsvara det som du och din arbetsgivare har kommit överens om.

Från

Compexia Law Group