100 jobb hotas på flottilj i Luleå

Uppemot 100 jobb vid helikopterflottiljen i Luleå hotas – på grund av det kostsamma projektet Helikopter 14. Nu kan delar av helikopterflottan sättas i malpåse. "Försvarsmakten tittar på kostnadsbesparingar", säger Lars Jansson, kommunikationschef vid helikopterflottiljen.

29 maj 2018 09:11

Vi har tidigare skrivit om flygvapnets nya helikoptrar som är mycket dyra i drift och plågar Försvarsmaktens budget, med totala kostnader uppemot tio miljarder kronor i projektet.

Läs mer: Far och flyg, vilka dyra helikoptrar

Helikopter 14, eller NH90 som är den internationella beteckningen, beställdes 2001 men det dröjde 17 år innan helikoptersystemet var operativt.

Nio av de totalt 18 helikoptrarna har funnits stationerade vid helikopterflottiljens första skavdron i Luleå, där de har en markoperativ inriktning, och under 2018 ska de två första helt färdigställda – slutversionen, Helikopter 14 E – tas i bruk här.

Tidigare var det känt att helikoptrarna kostade cirka 200 000 kronor i timmen (!) men nu avslöjar Aftonbladet en rapport som visar att siffran snarare är 242 000 kronor per flygtimme.

Rapporten, utförd av konsultföretaget McKinsey, konstaterar också att det krävs ett ”strukturellt alternativ som får följder för tillgänglig förmåga”. Enligt McKinseys förslag måste därför de nio helikoptrar som är baserade i Luleå avvecklas – antingen sättas i malpåse eller säljas.

Detta bekräftas också delvis av överste Anders Persson, chef för Flygvapnets produktionsavdelning.

– Vi måste anpassa oss efter den ekonomi som finns och det är det vi diskuterar, hur vi ska gå vidare med dem, och vad pengarna räcker till. Om inte pengarna räcker måste vi dra bort något och i Flygvapnet prioriterar vi naturligtvis luftförsvaret i första hand. Det som inte ryms i det måste vi diskutera med våra politiska chefer och högsta militärledningen, säger Anders Persson till Aftonbladet.

Vidare framgår av rapporten att helikoptrar i Luleå har använts i brist på reservdelar. Exempelvis ska 32 delar ha plockats bort från en helikopter i Luleå i september 2017 för att kunna användas i andra helikoptrar.

– Det är ett sätt att hantera situationen när behovet av en reservdel uppstår som inte finns i förrådet, att låna från en annan helikopter som står på underhåll. Det är inte önskvärt men det är ett sätt att möjliggöra att ha helikoptrar flygbara, säger Jonas Nellsjö, chef för helikopterflottiljen.

Lars Jansson, kommunikationschef vid helikopterflottiljens bas i Linköping, vill i dagsläget inte kommentera rapporten av konsultföretaget McKinsey.

– Vi har inte läst den. Det är en rapport som FMV har beställt på uppdrag av Försvarsmakten, och prioriteringarna som ska göras sker inte på vår förbandsnivå. Därför måste vi hänvisa till Högkvarteret, när det gäller McKinseys undersökning, säger Lars Jansson till Norrbottens Media.

Han menar vidare att helikopterflottiljen själva inte rår över en stor del av kostnaderna i Helikopter 14-projektet.

– Det kan handla om underhållsavtal med industrin med mera.

Har ni fått signaler om att nedskärningar kan ske inom verksamheten i Luleå?

– Nej. Däremot vet vi att Försvarsmakten just nu tittar på olika exempel på kostnadsbesparingar. Men om man funderar allvarligt på just denna nedskärning, vet inte vi.

Hur många arbetstillfällen finns vid flottiljen i Luleå?

– Ett hundratal. Det handlar om piloter, besättningsmedlemmar, tekniker och adminstratörer, säger kommunikationschef Lars Jansson.

Inte heller chefen för helikopterflottiljen, Jonas Nellsjö, har tagit del av rapporten och finns inte tillgänglig för kommentar under tisdagen.

FAKTA/Helikopter 14

Det europeiska samarbetet bakom Helikopter 14 är världens första serieproducerade helikopter med ett helt elektroniskt styrsystem. Styrsystemet består av två digitala och två analoga datorer.

Redan i början av 2000-talet slöt Försvarsmakten ett avtal med franska leverantören NH Industries om att köpa in de nya, toppmoderna helikoptrarna.

Affären fördröjdes i flera år och de första versionerna av Helikopter 14 levererades först år 2008, för att därefter modifieras i flera omgångar, med dyra reservdelar och stort behov av reparationer.

Helikopter 14 används i två roller, markoperativt och sjöoperativt. Enligt Jonas Nellsjö, chef för helikopterflottiljen, arbetar de sjöoperativa över hav och stöttar marinen med bland annat ubåtsjakt. Den markoperativa står för transport av material och trupp.

Källa: TT, Norrbottens Media

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Nils Johansson