I stora delar av världen är det gasturbiner i kombianläggningar, så kallade CCGT, som kan producera den el med lägst pris. Europa följer dock inte den trenden.

– Landbaserad vindkraft börjar bli billigare än gas i Europa. För första gången kommer vindkraften i år att slå kombinerade gasturbiner här, menar EI New Energy.

I statistik från 2016 låg Norrbotten som nummer åtta på listan över län med mest vindkraftverk, 288 stycken. Etta på listan är Västra Götaland med 806 verk.