Bo Krogvig är kommunikationsdirektör för Luossavaara-Kiirunavaara Aktiebolag som med sina 3 219 anställda är den största arbetsgivaren av aktiebolagen i Luleå kommun.

Ni har flest anställda inom kommunen. Vad tänker du när du hör det?

– Ja, den siffra som du hänvisar till avser LKAB:s moderbolags anställda under 2016 i Sverige. Moderbolagets anställda finns i flera kommuner; Kiruna, Gällivare och Luleå. I tillägg till anställda i moderbolaget har vi dotterbolag i både Sverige och andra länder. Totalt är vi cirka 4100 anställda i koncernen.

Hur påverkar det er verksamhet att ha flest anställda?

– Majoriteten av våra medarbetare finns i Kiruna, Malmberget och Svappavaara. Att vara en stor arbetsgivare i Norrbotten innebär ett stort ansvar för vår utveckling som län. Vi har ett stort gemensamt ansvar för att skapa en miljö där vi fortsättningsvis är konkurrenskraftiga och attraktiva.

Kommer ni anställa fler den närmsta tiden?

– Vi rekryterar löpande nya medarbetare.

Hur tycker du att företagsklimatet är i Luleå kommun?

– Vi upplever att företagsklimatet generellt utvecklats mycket.

Från 2015 till 2016 gick omsättningen från 16,51 miljarder till 16,57 miljarder. Vad säger du om det?

– Från 2016 till 2017 gick omsättningen från 16,57 till drygt 23 miljarder. Det är tre faktorer som påverkar vårt resultat; världsmarknadspriset på järnmalm, dollarkursen och vår egen produktivitet. Vi har lagt ner ett omfattande effektiviseringsarbete från 2015 och framöver vilket tillsammans med utvecklingen på marknad skapar förutsättningar för ett bättre resultat.

Från 2015 till 2016 gick resultatet efter finansnetto från minus 7,2 miljarder till minus 1 miljard. Vad säger du om det?

– Se ovanstående svar.

Hur har det senaste året varit?

– Föregående år var ett bra år. Vi gjorde en vinst på drygt 4 miljarder efter skatt. Pengar som behövs inför framtida investeringar.

Hur ser framtiden ut för företaget?

– Världen har ett ökat behov av mineraler och i det avseendet spelar LKAB en viktig roll. Krav på bättre luftkvalitet och en bättre miljö har lett till att producenter av högkvalitativa produkter premierats. Det har gynnat LKAB och vi tror att miljökraven kommer att skärpas i framtiden. Det är i sin tur ett av skälen till att vi nu jobbar intensivt med hur vi ska utveckla vår verksamhet efter 2030, när nuvarande huvudnivåer börjar bli utbrutna.

Under våren presenterar vi näringslivslistor där företagen i länet rankas efter olika faktorer, kommun för kommun. Utgivare av rapporten är UC Affärsfakta AB, ett affärs- och kreditupplysningsföretag.