Den svenska industrin står ensam för 30 procent av Sveriges växthusgasutsläpp. De senaste åren har utsläppen inom industrin minskat, främst genom att fossila bränslen ersatts med biobränsle.

Gefa jobbar med automationssystem för styrning av VA-anläggningar, behovsstyrd ventilation för underjords gruvor och brännare för olika typer av industrier. Och trots att det är lång väg kvar att möta målen för att minska växtgas utsläppen till år 2045 har världens industrier börjat röra sig i rätt riktning. Det vittnar Gällivareföretaget Gefa om.

– Vi jobbar med system som ska underlätta resan för företag, och efterfrågan på våra produkter har ökat markant de senaste åren. Många av de industriföretag som kontaktar oss idag vill minska energiförbrukningen och sina utsläpp för att kunna möta klimatmålen, säger Ulf Karlsson, VD i ett pressmeddelande.

Artikelbild

| "Våra brännare går lika bra att använda med biooljor, något som är avgörande. De har dessutom högre förbränning tack vare högtryckstekniken, vilket gör utsläppen mindre", säger Ulf Karlsson.

– Våra brännare går lika bra att använda med biooljor, något som är avgörande. De har dessutom högre förbränning tack vare högtryckstekniken, vilket gör utsläppen mindre.