– Anställda måste kunna gå till sitt arbete och må bra. Nu måste arbetsgivaren lösa detta, menar Anette Gustafsson, ombudsman på Vision.

Vi har varit i kontakt med anställda och tidigare anställda som precis som facket är kritiska till att det tagit så lång tid att lösa de arbetsmiljöproblem som finns på Konsthallen vilket bidragit till stor personalomsättning och även sjukskrivningar.

– Vi kräver en handlingsplan med tydliga direktiv av arbetsgivaren. Arbetsmiljön måste bli bättre. Annars vänder vi oss till Arbetsmiljöverket, säger Anette Gustafsson.

Kulturchef Åke Broström håller inte med om kritiken.

– Vi har tagit tag i problemen genom att ta hjälp extern och intern. Däremot är det inte helt lätt eftersom det handlar om enskilda personalärenden, säger han.

Åke Broström poängterar att de nya tillförordnade cheferna, Lena Vesterlund och Roger Stenberg, arbetar hårt med personalgruppen för att skapa en fungerande arbetsmiljö.

– Vi jobbar med de kanaler vi har att tillgå, exemplevis kommunhälsan. I övrigt har jag inget mer att säga i detta ärende.

Anställda tog kontakt med dig för fyra år sedan. Efter det har anställda sagt upp sig, blivit sjukskrivna och i ett fall omplacerad. Har ni som arbetsgivare verkligen tagit ert arbetsmiljöansvar?

– Vi har sedan problemen uppdagades jobbat med arbetsplatsens arbetsmiljö. Det går alltid att vara efterklok, men det handlar om individer, säger Åke Broström.

Anette Gustafsson menar att de önskar se en lösning utan att behöva skicka in en anmälan till Arbetsmiljöverket.

– Ansvaret för att lösa konflikten ligger på arbetsgivaren. Nu hoppas jag på en snar lösning för våra medlemmar, säger Anette Gustafsson.