Statskontoret: Nationalmuseum styrs dåligt

Nationalmuseum har för dålig ledning, styrning och uppföljning, slår Statskontoret fast.

Men enligt museet har de granskat en exceptionell tid och en hel del av bristerna redan är åtgärdade.

14 november 2019 09:23

Statskontoret, som analyserat Nationalmuseums ledning och styrning på regeringens uppdrag, skriver att museet behöver bygga upp och utveckla sina processer och arbetssätt för att få ut så mycket och så bra verksamhet som möjligt.

"Ledningen och styrningen samt de ekonomiska underlagen är inte ändamålsenliga och följer inte de krav som ställs i regelverken", säger Statskontorets generaldirektör Annelie Roswall Ljunggren enligt ett pressmeddelande.

Resurser används fel

I sin rapport skriver Statskontoret bland annat att frågor om ekonomi har haft svårt att få genomslag.

"I förlängningen innebär detta att myndigheten inte kan använda resurser effektivt eller hushålla väl med statens medel", slår man fast.

Nationalmuseums överintendent Susanna Pettersson skriver i en kommentar att den tid som Statskontoret granskat, 2012–2018, var "en exceptionell tid i Nationalmuseums historia". Bland annat stängdes verksamheten ned och flyttades inför renovering, nya utställningslokaler etablerades och till sist flyttades verksamheten tillbaka till museet.

Åtgärder

Nationalmuseum ska nu analysera rapporten och enligt Pettersson har en hel del av de administrativa brister som Statskontoret pekat på redan åtgärdats.

"Redan i oktober förra året började vi se över våra processer och startade bland annat utvecklingsarbetet med strategiprocessen, organisationsförändringen och ledarskapsutbildningar för alla chefer", skriver Susanna Pettersson.

Fakta: Nationalmuseum

Nationalmuseum är ett museum för svensk och internationell konst och är sedan 1999 en egen myndighet.

2013 stängde byggnaden på Blaiseholmen i Stockholm för renovering och öppnade igen förra året. I fjol tillträdde också Susanna Pettersson som ny överintendent.

Den tidigare chefen Berndt Arell hamnade i blåsväder flera gånger. Bland annat fick han kritik för att han rekryterade en vän till en chefspost och 2015 inleddes en förundersökning om mutbrott sedan han kört en sponsorbil privat efter ett kontroversiellt sponsoravtal med BMW. Förundersökningen lades ned.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Beatrice Nordensson/TT, Björn Berglund/TT