Fridolin utreder skolbibliotek och läromedel

Tillgången till skolbibliotek och kvaliteten på läromedel ska utredas, har regeringen beslutet. Uppdraget går till en tidigare utbildningsminister.

28 november 2019 14:08

Regeringen tillsätter en utredning i syfte att stärka skolbiblioteken, och för att öka tillgången till dessa bland elever i landet, rapporterar Kulturnytt i Sveriges Radio.

Särskild utredare blir förre utbildningsministern Gustav Fridolin, som sedan han lämnade sina politiska uppdrag och posten som språkrör för Miljöpartiet arbetar som folkhögskolelärare.

Flera åtgärder

Enligt nuvarande utbildningsminister Anna Ekström (S) krävs en rad åtgärder för att stärka skolbibliotekens roll.

Vi vill stärka bemanningen i skolbiblioteken, och så vill vi att alla elever ska ha likvärdig tillgång till skolbiblioteken. Det är bra för undervisningen och för att eleverna ska lära sig mycket, säger hon till Kulturnytt.

Mer pengar

Enligt skollagen ska alla elever ha tillgång till ett skolbibliotek, men så ser det inte alltid ut, enligt Ekström, som öppnar för att regeringen ska stärka statsbidragen och ge mer pengar till skolor där behovet är som störst.

Fridolin får också i uppdrag att utreda hur kvaliteten på läromedel kan stärkas. Det finns läromedel som inte håller måttet, men skolornas tid och resurser för att granska inför beställning finns inte, enligt departementet.

Gustav Fridolin ska se över hur statens roll bör se ut när det gäller böcker och digitala läromedel. Sverige har ett väldigt avreglerat system för val och inköp, medan många andra länder har noggranna kvalitetsgranskningar.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
TT