Namn: Roger Mannberg

Vikt: 3.010 kg

Längd: 64 centimeter

Fångstplats: Saggat (Årrenjarka), Rapala.