Norrbotten Namn: Heidi NIlsson
Vikt: 6.4 kg
Längd: 82 centimeter
Fångstplats: Arjeplogsströmmen