Namn: Magnus Lodén
Längd: 73 centimeter
Vikt: 4.400 kg
Fångstplats: Forsnäs vid Luleälven, nära familjens sommarställe.