Norrbotten Namn: Oskar Sandström
Längd: 116 centimeter
Vikt: 16.5 kg
Fångstaplast: Kalixälven