Namn: Markus Dalberg

Längd: 100 centimeter

Vikt: 12.45 kg

Fångstplats: Luleälven