Namn: Robert Johansson
Längd: 59 centimeter
Vikt: 1.950 kg
Fångstplats: Kaitumälven