Namn: Johan Norberg
Längd: 57 centimeter
Vikt: 1.7 kg
Fångstplatsen: Kalixälven