Norrbotten Namn: Heidi Nilsson
Längd: 56 centimeter
Vikt: 1.62 kg
Fångstplats: Piteåälven