Namn: Edvin Brännvall
Vikt: 1.1 kg
Längd: 52cm
Fångstplats: Kalixälven, Paittasforsen