Namn: Anton Lu Hansson
Längd: 45 centimeter
Vikt: 0.905 kg
Fångstplats: Luleå Skärgård