Norrbotten Namn: Veronica Nilsson
Vikt: 8.6 kg
Längd: 98 centimeter
Fångstplats: Piteåälven