Namn: Torjus Morsund
Längd: 71 centimeter
Vikt: 3.5 kg
Fångstplats: Bondviken, Båtskärsnäs