Norrbotten Namn: Tommy Enback
Längd: 48 centimeter
Vikt: 2.260 kg
Fångtplats: Aktiviasjöarna