Norrbotten Namn: Erik Lodén
Längd: 47 centimeter
Vikt: 1.480 kg
Fångstplats: Forsträsk

Erik sig sitt rekord två gånger om. Först 740g. En timme senare 1480g. En dubblering!