Norrbotten Namn: David Lövgren
Längd: 45 centimeter
Vikt: 1.200 kg
Fångstplats: Torneälven