Namn: Meja Dyrvold
Abborre 1.195 kg
Längd: 32.5 centimeter
Fångstplats: Mockträsk 

Fiskad av Meja Dyrvold 7år!