Namn: Elias Sjöblom

Längd: 41 centimeter

Vikt: 0.930 kg

Fångstplats: Torneälven

 

Elias 6 år fångade, med metspö, en abborre i Torneälven.