Namn: Jon-Niilas Kuoljok
Längd: 37 centimeter
Vikt: 0.910 kg
Fångstplats: Soutujörvi