Logga in

Olov Abrahamsson

Ledarbloggen

Wadensjö vikarierar

 

Nu tar Ledarbloggen semester ett tag. NSD:s ledarsida tystnar dock inte. Författaren Måns Wadensjö (bilden) vikarierar som politisk redaktör och ledarskribent under hela sommaren.

Wadensjö är ett känt namn för trogna NSD-läsare. Han medverkar regelbundet som krönikör på sidan 2 och har vikarierat som ledarskribent vid flera tillfällen tidigare.

Han har skrivit fyra böcker: ”Förlossningen” (Modernista 2009). ”ABC-staden” (Bonniers 2011), ”Människor i Solna” (Bonniers 2016) samt nyligen utgivna ”Monopolet” (Bonniers 2019). 

Dagens Nyheters recension beskrivs hans senaste bok som ”ett kliv framåt i ett redan från början stilsäkert författarskap”.

Ha en fin sommar - och läs Måns Wadensjö i NSD!

Skogslänen driver på


Fredrik Lundh Sammeli (S), ordförande för S i Norrbotten, och andra skogslänsföreträdare ställer krav på regeringen. FOTO: NSD Arkiv

 

Sedan många år tillbaka samarbetar Socialdemokraterna i de sex nordligaste länen (Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Dalarna och Gävleborg) nära med varandra kring både politik och personfrågor.

Det kan handla om att lyfta gemensamma regionalpolitiska krav eller om att driva skogslänskandidater till partiets beslutsorgan.

Matematiken är enkel. Var för sig är de enskilda S-distrikten inte så starka. Men tillsammans blir de en tung maktfaktor inom partiet.

Under veckan har denna maktfaktor från norr varit samlad i Umeå för att dra upp strategin inför framtiden. Ungefär 40 representanter från de sex S-distrikten deltog.

På plats fanns dessutom infrastrukturminister Tomas Eneroth, landsbygdsminister Jennie Nilsson samt Matilda Ernkrans, minister för forskning och högre utbildning, för att få ta del av skogslänens krav och synpunkter.

Bland annat var deltagarna tydliga med sina krav på infrastruktursatsningar.

”Norrbotten och norra Sverige fortsätter att stärka vår roll som en viktig nationell arena för tunga företagsetableringar. Detta är såklart otroligt roligt och nu är det av största vikt att vi kan säkerställa en god infrastruktur. Det handlar om förstärkningar av järnvägen men också om utveckling av våra hamnar och våra vägar”, framhåller Fredrik Lundh Sammeli, ordförande för Socialdemokraterna i Norrbotten.

Utbildningspolitiken var ett annat centralt område under dagarna i Umeå. Till exempel lyftes förslaget om avskrivningar på studielån för personer som tar jobb i glesbefolkade delar av landet.

”För att klara kompetensförsörjningen framåt och för att hela landet ska kunna leva och växa behöver de mer glesa delarna få ökade möjligheter att attrahera arbetskraft. Avskrivning av studielån kan vara en del i ett större pussel som vi socialdemokrater vill lägga”, säger Fredrik Lundh Sammeli.

Det är förslag som inte borde tilltala bara de socialdemokratiska statsråden utan samtliga partier som står bakom Januariavtalet. Fyrpartiöverenskommelsen innehåller faktiskt mycket höga ambitioner för regionalpolitiken.

”Vår politik ska komma hela landet till del. Både landsbygd, glesbygd och större städer ska kunna utvecklas”, skriver S, C, L och MP i Januariavtalet.

Men nu gäller det att omsätta dessa goda föresatser i praktisk politik och konkreta satsningar. Som alltid är det resultaten, inte avsikterna, som kommer att räknas när det är dags att göra bokslut för mandatperioden 2018-2022.

Hultqvist gästar Kiruna


Försvarsminister Peter Hultqvist (S) besöker Norrbotten. FOTO: Herman Öberg

 

Under tisdag och onsdag åker försvarsminister Peter Hultqvist (S) till Narvik och Kiruna. På hans agenda står bland annat ett besök vid Narviks krigsmuseum, en visning av Narviks hamn, en tripp längs Malmbanan, ett offentligt möte i Kiruna Folkets Hus samt en tur till LKAB:s gruva i Kiruna.

Det är utmärkt att försvarsministern intresserar sig för Malmfälten och Norrbotten. Den råvarurika regionen har stor strategisk betydelse.

LKAB svarar för hela 90 procent av Europas järnmalmsproduktion. I Lule älv finns vattenkraftverk som producerar elektricitet som spelar stor roll för hela Sverige. I de vidsträckta skogarna i norr finns massor av grönt guld.

Dessa tillgångar var också skälet till bygget av Bodens Fästning i början av 1900-talet. Det handlade om att kunna försvara och slå vakt om naturresurserna i norra Sverige.

Detta argument är dessutom giltigt än idag.

Det måste finnas en stark arktisk dimension även i dagens försvars- och säkerhetspolitik. Försvaret av Sverige handlar inte enbart om militär närvaro på Gotland eller förbättrad förmåga för u-båtsjakt i Östersjön. Lika viktigt är att det finns kraft och resurser för att försvara de värden som finns i norra Sverige.

Lyssna på Northvolt!

 

Nyligen presenterades ännu ett globalt innovationsindex där Sverige hamnar på en topposition. Denna gång är Sverige tvåa efter Schweiz, enligt FN-organet WIPO.

Samma placering fick Sverige i affärstidningen Bloombergs Innovation Index 2018. Bara Sydkorea anses ha ett bättre innovationsklimat, enligt Bloomberg. Tidningen har tagit hänsyn till kriterier som antal patentansökningar, antal IT-företag, utbildningsnivå, forskningsresurser och tillverkningskapacitet.

Det är också svaret till dem som klagar på näringslivsklimatet i Sverige. Att Sverige anses ha näst bäst förutsättningar för innovationer bland världens 195 självständiga stater är inget dåligt betyg för näringspolitiken.

En som ser de goda förutsättningarna är Peter Carlsson, vd för Northvolt. I en intervju på Youtube (se klippet ovan) förklarar han varför Northvolt är på väg att etablera en stor batterifabrik i Skellefteå. Han pekar på att Sverige har skickliga ingenjörer, bra grundforskning, gedigen erfarenhet av att bedriva processindustri och ett av världens främsta energisystem.

Noterbart är också att Sverige har en regeringschef, Stefan Löfven, som är genuint intresserad av att utveckla klimatet för jobb och företagande i Sverige.

Ett av de första besluten som Löfven tog som ny statsminister efter valet 2014 var att tillsätta ett innovationsråd. Där samtalar politiker, fackfolk, företagsledare, entreprenörer och professorer regelbundet om idéer för att stärka och vässa det svenska innovationsklimatet.

”Samtalsklubb”, muttrade Ulf Kristersson (M) när rådet tillsattes. Men det skadar inte att politik, näringsliv och akademi pratar med varandra regelbundet om vad som behöver göras för att utveckla Sverige. Det är av värde om det finns en samsyn kring vilka investeringar som behöver göras i forskning, kompetensförsörjning, infrastruktur och annat.

Bevisligen är det även en politik som fungerar om vi ska tro de globala innovationsindexen.

Skyddsombudens dag


Skyddsombuden förtjänar att hyllas och att slippa SD:s mytbildning. FOTO: TT

 

I dag är det inte vilken dag som helst, för i dag är det ”Skyddsombudens dag”.

Under onsdagen uppmärksammar de fackliga organisationerna på olika sätt de insatser som görs av landets omkring 100.000 skyddsombud.

Det är ingen överdrift att beskriva skyddsombuden som hjältar i det svenska arbetslivets vardag.

På uppdrag av sina arbetskamrater bevakar skyddsombuden såväl fysisk som psykisk och social arbetsmiljö. Det handlar om allt från belysning, ventilation, möblering och buller till frågor som rör diskriminering, mobbning, konflikter och stress.

Det är inte sällan ett otacksamt uppdrag. LO visade i en rapport 2016 att så många som en tredjedel av alla skyddsombud hindras i sitt uppdrag, 12 procent har utsatts för trakasserier och 6 procent har hotats eller utsatts för våld.

Det är givetvis allvarligt. Skyddsombuden har en central roll. Det är deras uppgift är att värna om arbetstagarnas säkerhet och hälsa. Om de inte kan utföra sina uppgifter ökar riskerna i arbetslivet.

Oroande är också när ett politiskt parti som Sverigedemokraterna sprider fördomar och direkta felaktigheter om skyddsombuden, Bland annat påstås att de bara är förtäckta S-propagandister. Men det finns inga som helst krav på att någon som vill bli skyddsombud att vara medlem i socialdemokratiska partiet, oavsett om det handlar om skyddsombud hos LO, TCO eller Saco.

De är utsedda av sina arbetskamrater för att verka för en god arbetsmiljö, inget annat.

I en artikel i Aftonbladet häromdagen påpekade socialförsäkringsminister Ardalan Shekarabi och ett par S-riksdagsledamöter att det är ”ett hån mot alla skyddsombud på arbetsmarknaden att förminska deras kamp för en bra arbetsmiljö och säkra arbetsplatser till att vara någon form av politiskt drivet spel”.

”I en tid när det i genomsnitt dör en person i veckan på arbetsplatserna är det en skymf att ge sig på skyddsombuden som spelar en avgörande roll i arbetet med att få bukt med detta”, konstaterar Shekarabi m fl.

Jag kan bara instämma i. Skyddsombudens insatser är och förblir viktiga även i det moderna arbetslivet. De förtjänar att hyllas och att slippa SD:s mytbildning.

På kurs med S


Socialdemokraterna i Norrbotten genomför medlemsutbildningar på Sunderby Folkhögskola 19-20 oktober.

 

Lördag 19 oktober 2019 är det prick 102 år sedan liberalen Nlls Edén och socialdemokraten Hjalmar Branting gjorde gemensam sak och gick samman i en regeringskoalition. Det var en regering som gjorde stora historiska insatser.

Det liberalsocialdemokratiska styret gav Sverige både allmän och lika rösträtt samt lagen om åtta timmars arbetsdag.

Jag firade högtidsdagen med att åka till Sunderby Folkhögskola för att medverka vid en socialdemokratisk medlemsutbildning med en föreläsning på temat ”Att skriva politiskt”.

Den här typen av partiverksamhet, för att engagera och utbilda fler, är viktigt för att bära vidare det demokratiska arvet från Edén och Branting i en ny tid.

Ekvationen är nämligen enkel. Det behövs människor till alla förtroendeuppdrag.

Enligt SKL behövs så många som 40.000 förtroendevalda i Sveriges kommuner och landsting/regioner varje mandatperiod. Utöver dessa behövs även folk till styrelserna och uppdragen i alla lokala partiorganisationer runtom i vårt avlånga land.

Därför gäller det att partierna ligger i ­– värvar nya medlemmar och skolar människor för uppdragen. Utan aktiva människor kommer partierna och svensk demokrati att förtvina. Folkstyre kräver folk, för att uttrycka det enkelt.

Olov Abrahamsson bloggar om politik i allmänhet och socialdemokrati i synnerhet.


Fakta om Olov
Född: 1963
Bor: I Luleå
Yrke: Politisk chefredaktör
Gillar: LO, Luleå Hockey och LBBK. 
Kuriosa: Tre DM-guld i futsal 2007-2009 (som ledare).
Kontakt: olov.abrahamsson@nsd.se


Twitter: @OlovAbrahamsson

  • Twitter

Bloggar