75 år i fredens tjänst

Även små länder kan göra sina röster hörda inom ramen för FN-systemet.

Sverige 28 september 2020 06:01
Detta är en ledare. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

FN (Förenta Nationerna) grundades 24 oktober 1945 i San Francisco. Sedan dess är det den organisation som finns för att främja fred och samförstånd mellan världens länder.

193 länder är medlemmar av ­FN. I säkerhetsrådet (förenklat uttryckt: FN:s styrelse) ingår 15 medlemmar. Därav är fem permanenta (USA, Ryssland, Kina, Frankrike och Storbritannien). Övriga tio platser väljs om och förnyas vartannat år.

 

Man kan diskutera de permanenta medlemmarnas roll och vetorätt, liksom mycket annat i FN. Men det är under alla förhållanden värdefullt att det finns en organisation där världens länder samlas och talar med varandra – och där även små länder kan ta plats och göra sina röster hörda.

Under historiens lopp har Sverige även tagit säte i säkerhetsrådet vid fyra tillfällen: 1957–58, 1975–76, 1997–98 samt 2017-2018. 

 

Det är så klart svårt för ett litet land att hävda sina intressen och hjärtefrågor när de stora elefanterna dansar. Men vi ska inte underskatta Sveriges betydelse.

Sverige har gjort skillnad i FN. Agda Rössel (världens första kvinnliga FN-ambassadör) såg till att jämställdhet och kvinnors rättigheter blev frågor på FN:s dagordning. Ingvar Carlsson var en pådrivare för FN:s barnkonvention. Margot Wallström uppmärksammade hur ­kvinnor drabbas i krig och konflikter. Jan Eliasson slet hårt som fredsmäklare. Ungefär 80 000 svenskar har deltagit i FN:s fredsbevarande operationer.

 

Helt klart spelar också FN en viktig roll på många områden. Låt mig bara nämna fem exempel:

▪ Flyktingorganet UNHCR finns på plats med tält, mat, vatten, kläder, filtar och hjälp i Syrien, Jemen och andra av världens allra värsta konflikthärdar.

▪ Världsorganisationen WHO har medverkat till att helt utrota smittkoppor på planeten och till att nästan helt utrota förekomsten av polio. Just nu gör WHO stora insatser att sprida kunskap om covid-19 i hela världen.

▪ FN:s organ för katastrofhantering och koordinering (UNDAC) är en del av det internationella beredskapssystemet och bistår varje år hundratusentals människor som drabbas av naturkatastrofer.

▪ FN-kampanjerna för rent vatten har gett resultat. 1981-1990 fick mer än en miljard människor tillgång till säkert dricksvatten för första gången i sina liv. År 2002 hade ytterligare 1,1 miljarder människor fått rent vatten.

 

FN medverkar således – trots sina fel, brister och skavanker – till att göra världen en smula bättre och mänskligare. 

Det finns därför all anledning att fira och hylla denna 75-åring under hösten. Utan FN skulle världen bli ett stycke sämre.

Profilbild Olov AbrahamssonOlov Abrahamsson
Ämnen du kan följa
Läs mer!
Haparanda

Experten om gränsfrågan: "Kan vara en rättsskandal"

Luleå

Då startar resan för sanningskommissionen

Luleå

Kvinnojouren öppnade chatt efter ökat behov: "Mäns våld mot kvinnor är ett samhällsproblem"

Norrbotten

Skolverket vill ta bort minoritetshistoria ur skolan

Luleå

MP-profilerna i länet: "Vi kan inte skrota asylrätten"

Visa fler