Rådet känner oro trots ja till vindkraftspark

Länsstyrelsen säger ja till en vindkraftspark på Hällberget, men den ser i dagsläget ut att bli betydligt mindre än planerat. Överkalix kommunalråd Leif Nilsson känner oro för att beslutet kan medföra att miljardinvesteringen stoppas.

Överkalix kommun 4 december 2019 17:00

I tio års tid har företaget Vasa vind arbetat för att anlägga en vindkraftspark i Överkalix kommun. Enligt företagets beräkningar skulle parken fullt utbyggd kunna producera 1,5 terawattimme per år vilket motsvarar en vanlig kärnkraftsreaktor.

På onsdagen beslutade Länsstyrelsens miljöprövningsenhet att ge tillstånd till 56 av totalt 123 vindkraftsverk. Avslagen motiveras av hänsyn till rennäring, naturreservat samt fågelliv.

Kenneth Fors är handläggare i ett ärende som pågått i över fem år.

– Det har dragit ut på tiden på grund av att det funnits så många motsatta intressen i frågan. Jag har aldrig sett något annat vindkraftsärende, där det dykt upp så många olika aspekter att ta ställning till. På senare år har en skärpt EU-lagstiftning inneburit att vi måste ta större naturvårdshänsyn än tidigare.

Två samebyar berörs av den planerade vindkraftssatsningen. Gällivare skogsameby har från första stund motsatt sig planerna med motiveringen att deras betesmarker ligger inom delar av den planerade parken.

Norrbottens ornitologiska förening har också agerat för att stoppa utbyggnaden av de upp till 200 meter höga vindkraftsverken. Inom det utpekade skogsområdet i väglöst land finns känsliga häckningsområden för kungsörn, tjäder men också ett flertal våtmarksfåglar.

Överkalix kommunpolitiker valde i ett tidigt skede att säga ja till vindkraftsexploateringen. Kommunalrådet Leif Nilsson har inte hunnit läsa beslutet i sin helhet, men blir omgående bekymrad över vindkraftsparkens framtid.

– Spontant blir jag förvånad över att antalet vindkraftsverk har minskats ned så kraftigt. Det känns märkligt med tanke på att hela parken är tänkt att ligga på ett berg. Jag har inte hunnit tala med Vasa vind än, men jag är orolig över att Överkalix ska gå miste om arbetstillfällen. Det här beslutet kan i förlängningen innebära att vindkraftsparken inte går att realisera, säger det socialdemokratiska kommunalrådet. 

Länsstyrelsens tillstånd gäller i 40 år, men under förutsättning att byggnationerna kommer i gång inom en femårsperiod. 

Miljöprövningsdelegationens beslut kan överklagas till Mark- och miljödomstolen. På onsdagen vill ansvariga för Vasa vind inte kommentera varken projektets framtid eller en eventuell överklagan. 

Vindkraftsparken

I november 2014 lämnade företaget Vasa Vind in en ansökan till Länsstyrelsens miljöprövningsdelegation om att få bygga en vindkraftspark på Hällberget, tre mil väster om Överkalix. Planerna omfattade 123 vindkraftsverk. I över fem år har ärendet granskats. 

Vasa Vind bygger och driver vindkraftsparker i Sverige. Bolaget startade 2008. Det är helägt av pensionsfonder som förvaltas av Asper IM och har kontor i Stockholm, Malå, Åskälen och Havsnäs. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Mikael Leijon

Ämnen du kan följa
Läs mer!

Och längst fram i fören satt det en hund

Överkalix

Med tama herrar i hand

Fastighetsaffärer

52-åring tar över fastigheten på Norra Hirvijärvi 65 i Övertorneå

Överkalix

En död i misstänkt drunkningsolycka utanför Överkalix

Överkalix

Bärprofilen: "Bara att bita i gräset och ta det"

Visa fler