Dahlgrens viktiga mission

Varje ny generation måste påminnas om vikten av ett Europa som håller ihop.

Sverige 1 december 2020 06:01
Detta är en ledare. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

Europaminister Hans Dahlgren (S) har gjort det till en särskild mission att snacka EU på gymnasieskolor, universitet och högskolor. Dessvärre sätter covid-19 stopp för alla fysiska besök. Istället får ministern göra sina resor i digital form.

21 november var turen kommen till gymnasieskolan i Luleå. Dahlgren höll ett kort tal och sedan fick eleverna ställa sina frågor via det digitala mötesverktyget Zoom.

 

Mycket kom att handla om vad EU gör och kan göra mot pandemin. Dahlgren tryckte särskilt på två saker. 

1) EU:s gemensamma återhämtningsplan. 5 000 miljarder svenska kronor avsätts för offentliga investeringar och för att få fart på arbetsmarknaden efter coronakrisen.

2) EU-samordningen för inköp av vaccin. Istället för att 27 olika medlemsländer försökt lösa frågan på egen hand har EU uppträtt som en stark och samlad aktör mot läkemedelsbolagen.

 

Det är exempel som visar betydelsen av att Sverige inte står ensamt och att det finns ett europeiskt samarbete för att hantera gemensamma problem, icke minst coronaeländet.

Att stänga gränser för att möta en akut smittspridning är en sak. Men det är ingen lösning att Europa återfaller i gammal inskränkt nationalism och protektionism. Det gör bara alla till förlorare. 

Det finns vinster i att fortsätta med kunskapsbyte, handel och gemensamma initiativ för att få fram sjukvårdsmaterial, läkemedel och annat.

 

Många i den unga generationen ser dessutom betydelsen av gemensamma tag i klimat- och miljöpolitiken.

Det räcker inte med att ett enskilt land minskar koldioxidutsläppen. Det krävs att många länder går i samma riktning. Därför behövs kollektiva beslut inom EU för att nå resultat.

 

För de flesta svenskar är detta numera självklarheter.

I SCB:s stora opinionsmätning i maj 2020 var 57,2 procent av de tillfrågade för EU-medlemskapet. Bara 16,8 procent var emot. Övriga var osäkra.

Men det räcker med att titta på Storbritannien för att se hur opinionen kan förändras och gå i en negativ riktning.

 

"I wish to speak to you about the tragedy of Europe", sa Winston Churchill i sitt tal till studenterna i Zürich 1946 där han framhöll betydelsen av en sorts Europas Förenta Stater.

70 år senare hade emellertid Storbritannien en annan regeringschef, David Cameron, med en helt annan retorik och agenda. Resultatet blev Brexit.

 

Kort sagt: Det europeiska samarbetet kan aldrig tas för givet. Därför är det bra att Hans Dahlgren ägnar tid och kraft åt att tala med norrbottniska gymnasieungdomarna och andra om fördelarna med EU.  

Varje ny generation måste påminnas om vikten av ett Europa som håller ihop.

Profilbild Olov AbrahamssonOlov Abrahamsson
Ämnen du kan följa