Avbryter upphandling av blöjor

Bodens kommun avbryter upphandling av blöjor till barn på grund av otydlighet i underlaget.

Bodens kommun 14 januari 2020 14:53

Kommunen avbryter upphandlingen av blöjor till förskolan.

Upphandlingen har annonserats som ett enkelt förfarande, men det visade sig bli svårt. 

Vid utvärderingen av inkomna anbud upptäckte kommunen att det finns otydligheter i förfrågningsunderlaget, som är direkt avgörande för prövningen av anbuden. 

Man har uppgivit att kommunen ska göra en sammanvägd bedömning av pris och kvalitet, men har inte angett kvalitetskriterier. Därmed finns det risk att anbudsgivarna kan tolka kravet på olika sätt, vilket kan påverka valet av artiklar. 

Då bristerna i underlaget medför att det inte blir transparant uppfyller det inte de grundläggande principerna i upphandlingslagen och avbryts därför. 

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Tegström

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Boden

Skatteexpert: Svårt att kontrollera fiskekorten

Boden

Covid-19 blev en vändning – nu dansar Ulf för livet

Ishockey

Boden Hockey värvar back och presenterar förlängning

Boden

Fiskekort godkänt som friskvård - men få vet om det

Harads

Missing People om försvunne Mikael: "Vi jobbar mot klockan"

Visa fler