Domen: Bodens kommun kan inte dra in Eijas assistans

Bodens kommun får inte dra in den redan beviljade assistansen för Eija Winblad von Walter enligt förvaltningsrätten."Beslutet känns rimligt eftersom det är en rättssäkerhet. Stödet ska inte kunna dras in om inte de faktiska förhållandena förändrats", säger pappan Mattias Winbland von Walter.

Boden 25 november 2020 17:35

I våras beviljade socialnämnden Eija Winblad von Walter personlig assistans med 154 timmar per vecka. Beslutet gäller till 31 mars 2021. I somras kom nya besked. Då fick Eijas föräldrarna besked av kommunen, efter deras omprövning, att tidigare beviljade assistans skulle upphöra för att Försäkringskassan tog över. 

Eijas assistans minskade också med hälften. Bodens kommun avslog fortsatt  assistans till femåringen för man ansåg att Försäkringskassans beviljade tid räckte för att täcka hennes hjälpbehov.  Föräldrarna överklagade kommunens avslag till förvaltningsrätten och yrkade att det upphävs.  Eijas föräldrar anser att kommunen inte har rätt att ta bort den redan beviljade insatsen utan motivering annat än att försäkringskassans tar över insatsen eftersom kommunens beslut fortfarande gäller för Eija. Det är således ingen fråga om omprövning innan beslutstidens utgång. I förvaltningslagen regleras möjligheten för en myndighet att ändra ett beslut som den anser är felaktigt. 

Ett gynnande beslut som Eija har sedan tidigare får bara återkallas enligt lagen om vissa förutsättningar i lagen är uppfyllda och det är socialnämnden som har bevisbördan vid omprövning. Enligt socialnämnden så har omprövningen skett för att försäkringskassan beslutat om assistansersättning för Eija Winblad von Walter med 84 timmar och 50 minuter per vecka. 

Förvaltningsrätten anser inte att beslutet i sig utgör något väsentligt förändrat förhållande i fråga om Eija Winblad von Walters faktiska behov av personlig assistans. Förvaltningsrätten ger därför familjen rätt att indragningen var felaktig.

– Kommunen har glidit i sin syn på de två år vi bott här. Från att ha pratat om att se till lagstiftarens intentioner till att nu se till praxis. En tydlig svängning där vår dotter kommit i kläm vilket påverkar hela hennes tillvaro och möjlighet att delta i vardagen.Beslutet ger oss ett litet andrum fram till den sista mars då kommunens beslut går ut, säger pappan Mattias Winbland von Walter.

Han tycker att framtiden är fortsatt väldigt oviss för Eija. 

– Vi hoppas att politiker tar tag i denna fråga och gör förändringar som gör skillnad och inte bara pratar om orättvisor, säger Mattias Winblad von Walter.

Så jobbar vi med nyheter
 Läs mer här!
Lena Leffler

Ämnen du kan följa
Striden om assistansen

Eijas behov ökar men stödet minskar: "Ovärdigt"

Boden

"Vi kommer inte överklaga Eijas dom"

Boden

Kommunala chefen: Vi följer lagen när det gäller Eija

Boden

Eija,5,har samma behov men bara hälften assistans

Läs mer!

Konkurrensverket: "Ska dömas att betala sju miljoner"

Jätteaffären kan bli en miljonsmäll för Boden: "Ansvar måste utkrävas"

Boden

Assistanstimmar minskas med hälften: "Vår dotter faller handlöst mellan stolarna"

Boden

S-ordförande: "Inte roligt att betala"

Boden

Förlorade överprövning i rätten

Visa fler