Kollektivtrafik är samhällsnytta

Nils Harnesk (S) är ordförande Luleå Lokaltrafik AB. Han skriver regelbundet i NSD.

Luleå kommun 9 oktober 2019 04:06
Detta är en ledarkrönika. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

Luleå Lokaltrafik, vårt kommunala kollektivtrafikbolag, är ett tydligt exempel på hur målmedvetna satsningar ger resultat. Drygt 5,4 miljoner resor varje år, ständiga resandeökningar och årliga toppnoteringar i nationella mätningar är ett kvitto på att politiken landat rätt. 

Luleås modell är framgångsrik. 

Kommunfullmäktige har gett bolaget tre ben att stå på –  vi har getts uppdragen att köra trafiken i tätorten, att i samverkan med kommunen planera den och att utveckla den för framtiden. 

Vårt breda uppdrag gör att vi kan jobba nära samhällsplaneringen, både i expansion och utbyggnad av bostadsområden, men det gör också att vi kan ha en stor flexibilitet och lyhördhet för förändringar. 

Möjligheten att snabbt lägga om trafiken kan illustreras bland annat av utsträckningen av linjenätet till flygplatsen, en enorm ökning av tillgängligheten. Eller då vuxenutbildningen flyttades och kommunen snabbt behövde lägga om trafiken för ansluta de nya lokalerna till linjenätet. Om trafiken varit upphandlad hade såna förändringar blivit dyra och tagit tid. 

Dessutom gör långa avtalsperioder och dålig konkurrens på marknaden att kostnaderna för kommuner och regioner drivs upp. En ny avhandling från Linköpings universitet visar just det, upphandling av kollektivtrafik ökar kostnaderna istället för det motsatta. 

I undersökningen Kollektivtrafikbarometern finns vi år efter år med i toppstriden om att ha de nöjdaste kunderna i Sverige. Samtidigt har vi några av landets lägsta kostnader per invånare och trafikerad kilometer. 

Mot den bakgrunden är det inte så konstigt att vår modell drar till sig blickarna. 

Från i höst börjar regionerna Örebro och Västmanland att trafikera kollektivtrafiken i de bägge länen och tätorterna i egen regi. Region Dalarna utreder ett övertagande av trafiken och många andra ser Luleå som ett föredöme. 

Vår modell ger bättre kontroll över driften samt bättre möjligheter till att utveckla verksamheten. Det ger större flexibilitet för snabba och enkla förbättringar och större inflytande över frågor som bemötande, miljö, jämställdhet, ekonomi och anställningstrygghet. 

Svaret på varför många tycker vårt vägval är intressant är helt enkelt för att vi har en kostnadseffektiv samhällsservice med nöjda kunder. Det känns positivt att det finns en stark uppslutning kring kollektivtrafiken och den modell vi valt, klok politik att hålla fast vid.

Nils Harnesk

Ämnen du kan följa
Läs mer
Luleå

LLT:s mardröm: Elbussarna ur spel över sommaren

Luleå

Gå på tur till Luleås okända guldkorn till grillplatser

Boden

Kontantstopp på lokalbussarna i Boden

Luleå

Ett år med tågpendeln – så har det gått

Boden

Protest mot förslag att sluta med kontanter

Visa fler