Mänskliga rättigheter är inget smörgåsbord

Anna Sundström, generalsekretare för Olof Palmes Internationella Center, skriver regelbundet i NSD.

Sverige 24 oktober 2019 03:34
Detta är en ledarkrönika. NSD:s ledarredaktion är socialdemokratisk och bildar opinion för arbetarrörelsens grundvärderingar.

I många länder omnämns det vi brukar kalla smörgåsbord ofta för ”Swedish table” – svenskt bord. Principen om ett bord med många olika rätter där gästerna tar för sig av det som faller dem i smaken sällar sig i raden av svenska exportsuccéer.

Sverige är också känt för att vara en stor FN-vän. Nästa år fyller organisationen 75 år. Samtidigt vänder sig alltfler politiska ledare bort från internationellt samarbete, sätter den egna nationens intressen först, skyller egna tillkortakommanden på överstatlighet och multilaterala överenskommelser. I spåren av nationalistiska och auktoritära framgångar inskränks grundläggande fri och rättigheter.

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna kan sägas vara själva grunden på vilken internationell samverkan vilar. Efter andra världskriget var vår värld sargad av förintelsen, delad av kolonialismen och plågad av krig och orättvisor. Som ett gemensamt löfte till framtida generationer att aldrig igen utsätta mänskligheten för en sådan ondska och oförrätt formades den första globala texten som slog fast alla människors lika värde oberoende av hudfärg, tro eller ursprung.

Det är rättigheter som är hyllade och normerande men också hotade av krafter som inte erkänner kvinnors och mäns lika rätt, som anser att homosexualitet är ett brott, att minoriteters rättigheter ska underordnas majoritetens. Som ifrågasätter kvinnors rätt till den egna kroppen, vill begränsa yttrandefriheten och inskränka rätten att söka skydd för den som är utsatt för krig eller förtryck.

Varje dag tvingas i genomsnitt 44.400 människor lämna sina hem till följd av krig eller förföljelse enligt FN-organet UNHCR. Ungefär tre av fem människor på flykt är internflyktingar, alltså på flykt i sitt eget hemland. De flesta andra flyr till grannländer eller någon annanstans i närområdet. Individens rätt att i andra länder söka och åtnjuta asyl och ländernas skyldighet att ta emot flyktingar som saknar skydd slås fast i den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna.

Nu ifrågasätts asylrätten, i vårt eget land, av tongivande socialdemokrater. Ett ifrågasättande som bidrar till att underminera hela den allmänna förklaringen om de mänskliga rättigheterna och får grunden för internationell samverkan att krackelera. Ett ifrågasättande som tidigare varit förbehållet reaktionära politiska krafter. Ett ifrågasättande som gör dem till medlöpare för de krafter som ifrågasätter också andra rättigheter. 

Det är en farlig väg. Mänskliga rättigheter är inget smörgåsbord! Man kan inte välja och vraka och bara ta det som passar.

Anna Sundström

Ämnen du kan följa
Läs mer!
Luleå

Trafikolycka på Svartöleden

Kiruna

Skadad man räddades av fjällräddning

Luleå

Brand i flerfamiljshus

Golf

Basketguarden vann KM för andra året i rad

Älvsbyn

Statistens bil blev stulen - mitt under inspelning

Visa fler